Loto izveštaj na Vašem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Kako vera utiče na zdravlje?

Dok se ljudi pitaju da li je Bog stvorio čoveka, ili čovek Boga, naučnici žele da znaju da li vera može da utiče na mentalno zdravlje.

Univerzalnosti koju pojedinci nazivaju Bogom razdvojena od strane kulture i religije u osobu i moć a osobine se kreću od sveprisutnog do neprisutnog od osvetoljubivog do blagog.

Hrišćani veruju u svemoćnog i oštrog Boga sklonog kažnjavanju ali isto tako i u Isusa sa dugom kosom koji hrani siromašne i daje utehu bolesnima.

Nova studija pokazuje da ova verovanja mogu uticati na naše mentalno zdravlje. Psiholozi su analizirali anketu sprovedenu 2010. kako bi utvrdili kako nečija percepcija Boga, negativna, pozitivna ili neutralna, može da utiče na paranoju, opsesiju i kompulsivnost osobe.

Istraživači su interpretirali misli ispitanika u vezi sa verom u Boga na osnovu šest prideva – apsolutan, kritičan, pravedan, sklon kažnjavanju ili sujetan. Oni su potom pideve obeležili na skali od 1 do 4.

Iako verovanje u indiferentnog Boga nije bilo povezano sa navedenim simptomima, istraživači su otkrili povećanje paranoje, opsesije i kompulsivnosti kod osoba koje su verovale u boga koji kažnjava.

Kod osoba koje veruju u blagog boga primećena je redukcija kada su ovi simptomi u pitanju, dok opšta nervoza nije bila povezana sa njihovim verovanjima.

„Pretpostavljamo da verovanje u blagonaklonog Boga ograničava procenu pretnji i opasnosti u svetu, a samim tim smanjuje i psihijatrijske simptome. Verovanje u Boga koji kažnjava, pojačava pretnje i verovanje u opasan svet i samim tim pojačava psihijatrijske simptome“, tvrde istraživači.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP