Loto izveštaj na Vašem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Očekuje nas sudbina dinosaurusa?

Iznenadno ledeno doba koje je nateralo dinosauruse da zadrhte pre 116 miliona godina izazvalo je krizu u okeanima sličnu efektima globalnog zagrevanja danas.

Period hlađenja koji je trajao 2.5 miliona godina doveo je do uzurpiranja populacija malih biljaka i životinja koje formiraju osnocu vodenih ekosistema.

Zemlja je na vrhuncu vladavine dinosaurusa bila izuzetno topla sa temperaturama koje su bile oko 6 stepeni Celzijusa više nego danas.

Naučnici tvrde da je u sred ovog perioda temepratura opala za 5 stepeni Celzijusa.

Analiza sedimenata sa dna okeana pokazala je kako je promena koja je usledila dovela do ozbiljnih promena.

Ovo se podudarilo sa opadanjem nekih vrsta morskih planktona i izumiranjem mikro organizama na površini. U isto vreme, došlo je do porasta nekih organizama koji opstaju u hladnoj vodi.

Do ovog hladnog talasa došlo je cepanjem superkontinenta Pangee koje je dovelo do otvaranja novih okeanskih basena okoko Afrike, Evrope i Južne Amerike.

Ovo je otvorilo prostor za zelene alge i ostale organizme koji su usisavali ugljen dioksid iz atmosfere.

Kada su ti ogranizmi umrli, oni su bili zakopani u sedimentima dna okeana tako zaključavajući i ugljenik. Kako je gas uklonjen iz atmosfere, temperature su opale.

Nakon 2 miliona godina intenzivne vulkanske aktivnost ugljen dioksid je vraćen u vazduh zamenjujući ono što je bilo izgubljeno – što je ponovo dovelo do zagrevanja.

Rezultati istraživanja, objavljeni u žurnalu „Nature Geoscience“, podvlače tvrdnju da je globalna klima u tesnoj vezi sa procesima koji se dešavaju ispod Zemljine kore nakon što su uporedili tadašnje uslove sa onima koje izaziva globalno zagrevanje danas.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP