Loto izveštaj na Vašem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Za ubijanje bubamare kazna od 15.000 dinara.

Mada deluju slatko i većina se obraduje kad vidi jednu ili dve, ovih dana po nekim mestima uz Srbiji, prekrivaju čitave zidove, ulaze u zgrade i stanove i traže toplije mesto da prezime. Ipak, ako vam krene ruka da ubijete bubamaru, trebalo bi da znate da po zakonu možete da snosite ozbiljne posledice.

Myriams-Fotos / Pixabay

Za ubijanje bubamare propisana je kazna zakonom u iznosu od 15.000 dinara.

Prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva koji je donet 20. januara 2010. godine, bubamara spada u strogo zaštićenu vrstu. Kazna za ubijanje bubamare iznosi 15.000 dinara.

Predviđena je i kazna za ubijanje dabra u iznosi od 120.000 dinara, vidre od 250.000, vuka ili risa od 300.000 dinara, kao i različitih vrsta sokola i to od 80.000 do 400.000 dinara. Onaj ko nema dozvolu za sakupljanje puževa, treba da zna da je kazna za uništavanje ove vrste propisana na 2.100 dinara, dok, slično tome, kazna za uništavanje rečnih školjki iznosi 2.200 dinara. Kazna za ubijanje planinskog vrapca isnosi 20.000, a sove deset puta više - 200.000 dinara.

Ipak, nisu sve bubamare zaštićene - samo one koje su zaista ugrožene. Njih ćete lako prepoznati: dosta su manje i imaju samo dve tačkice na sebi. Najčešće se viđaju u prirodi. Ove standardne, koje inače viđamo, nisu zaštićene zakonom.
Autor: 24sata.rs

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP