Loto izveštaj na Vašem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Mapa potencijalnih klizišta u Srbiji

Geolozi Miloš Marjanović i Uroš Đurić objavili su na Fejsbuku geografsku kartu potencijalnih klizišta koja se, nakon obilnih padavina, mogu javiti širom Srbije. Kako je pojašnjeno, mapa se odnosi na takozvana duboka klizišta, koja se razlikuju od ovih koja su se dešavala poslednjih dana.

Foto: Facebook

Na kreiranje ove karte uticala je geološka građa terena, udaljenost od plavne zone, udaljenost od drenaže, nagib terena i energija reljefa. Detaljnije je su sagledane samo oblasti za slivove koji su nabujali.

- Karta je, kao što i piše u njenom opisu, preliminarnog karaktera i urađena je na osnovu šturih dostupnih podataka od javnih agencija. Mi prikupljamo podatke i u saradnji sa stručnjacima sa drugih fakulteta pokušavamo da napravimo precizniju kartu kako bi stručne i nadležne službe znale koja područja treba detaljnije analizirati nakon što se poplavni talas povuče – pojasnio je Đurić.

(web-tribune.com / Rudarsko-geološki fakultet)

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP