Loto izveštaj na Vašem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Raspisan konkurs za IT kredite, kamata od 1 odsto

Ministarstvo trgovine raspisalo je konkurs za odobravanje kredita sa kamatom od 1 odsto godišnje namenjenih firmama u oblasti informacionih tehnologija. Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi od 300.000 do 1,5 miliona dinara za preduzetnike odnosno od od 500.000 do tri miliona dinara za pravna lica. Rok za podnošenje zahteva je 30. oktobar 2015.


Startap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja konkursa.

Pravo na kredit imaju i privredni subjekti registrovani pre navedenog perioda u slučaju da žele kredit za realizaciju inovativnog projekta.

Podnosilac zahteva bi trebalo da bude registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obradu podataka, hosting, veb portale.

Cilj dodele kredita je razvoj informacionog društva, podrška industriji informacionih tehnologija, razvoj startap kompanija u oblasti IKT, kao i podrška invativnim projektima u oblasti IKT.

LINK: Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015. godini

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP